Mässa i Mariakapellet tisdagskvällar

Nyhet Publicerad

Mässa kl. 20.00 t o m ti 22 nov. Därefter kl. 18.00 t. o. m. ti 17 januari 2023.

I samband med föredragsserien Livsviktigt är det mässa i Mariakapellet i Domkyrkan kl. 20.00 på tisdagar under perioden 6 september - 22 november 2022. 

Fr. o. m. tisdag 29 november 2022 t. o. m. tisdag 17 januari 2023 är mässan kl. 18.00. 

Fr. o. m. tisdag 24 januari t.o.m. 11 april 2023 är det mässa kl. 20.00.
Därefter mässa kl. 18 under resten av våren och sommaren 2023 fram till dess att Livsviktigt drar igång igen i september 2023.