Meny

Korsvägsvandring

Via Dolorosa, korsvägsvandring som i fjorton korsvägsstationer beskriver Jesu lidandes väg. Visas i Domkyrkan från Askonsdagen till Annandag påsk.

Korsvägsvandringen ger möjlighet att följa Jesus på Via Dolorosa - smärtornas väg genom olika stationer och den finns framme varje år under fastan och påsken, från Askonsdag till Annandag påsk.  Det finns textblad att låna och så går man själv vandringen inne i Domkyrkan. 

Korsvägsvandringar finns i många kyrkor världen över.
Den här korsvägsvandringen är gjord av konsthantverkare Håkan Jansson, Kanevad Träsnideriet, och är en gåva till Linköpings domkyrka från Stiftelsen Professor B. Risbergs donationsfond 2016.

”Korsvägsandakter är strålande exempel på den heliga fantasins möjligheter. Redan i den första generationen ville man gå de vägar Frälsaren vandrat under den Stora veckan och stanna och bedja vid de platser, där något särskilt hade inträffat. Så uppstod i tidig kristen tid seden att vandra Via Dolorosa i Jerusalem. Så småningom fick vi de fjorton stationerna.”   - Martin Lönnebo, ur ”Vår Frälsares väg till korset”.