Inget är riktigt som vanligt ...

Det här gäller för Domkyrkan

Av omsorg om våra medmänniskor får vi alla göra justeringar i programmet detta år för att göra vad vi kan för att förhindra smittspridning.
En hel del verksamhet är inställd - se kalendariet för aktuell information!

Domkyrkan är i princip öppen alla dagar kl. 09.00-18.00. Under restriktionen med 8 personer är Domkyrkan stängd kl.11-12 på söndagarna för att kunna sända ut gudstjänst digitalt. 
Det ordinarie gudstjänstlivet är inställt, men kyrkan fortsätter att be!
(Tills vidare är det alltså inte kvällsöppet på tisdagar och Bokbordet är mer obemannat än vanligt.)

 

Sjukhuskyrkan, Universitetssjukhuset. Stilla rummet är alltid öppet för enskild andakt och har Söndagsbön med musik varje söndag kl. 14.30.
https://www.svenskakyrkan.se/linkoping/sjukhuskyrkan 

Domkyrkans skattkammare i slottet, Linköpings Slotts- & Domkyrkomuseum, information se www.lsdm.se