Finissage lördag 31 augusti kl 17.00

Nyhet Publicerad

Avslutning av sommarens utställning. Konstnären närvarar.