Meny

En hälsning i coronatid

till dig som är ideell medarbetare i Ansgarskyrkan.

Våren är här. Solen och den underbara värmen inger hopp om att vi en dag ska vara igenom covid-19 pandemin men än är vi inte där. Din insats som ideell medarbetare betyder mycket och präglar livet och gemenskapen i Ansgarskyrkan. Därför känns det just nu märkligt och tomt när det inte ges tillfälle att mötas som vanligt eller när man som medarbetare inte blir tagen i anspråk med det man kan och med det man brukar bidra med till verksamheten. För att smittspridningen ska gå i en takt som sjukvården klarar av är vi fortsatt uppmanade att stanna hemma och inte samlas till gudstjänst eller andra aktiviteter där flera är samlade samtidigt. 

Domprost Peter Lundborg har beslutat att nuvarande bestämmelser vad gäller gudstjänstliv och övriga beslut och regler med anledning av coronaviruset kommer fortsätta att gälla t.o.m. söndagen den 14 juni om inte regering eller myndigheter beslutar något annat.   

Veckorna går och här i Ansgarskyrkan har arbetet ställts om till att stötta pastoratets insatser med att inhandla mat och andra förnödenheter till människor som befinner sig i riskgruppen genom Mathjälpen och med att kontakta församlingsbor som är 70 år och äldre för att höra hur man mår och hur man klarar sig i en tid då vi ska leva mer isolerade och hålla avstånd till varandra. Barn- och ungdomsverksamheten, UG, scouter och barnkörer fortsätter som vanligt liksom dop, vigslar och begravningar så länge det inte är för många som samlas. Detta gäller också vårens konfirmationer i pastoratet som kommer att genomföras men anpassas till rådande läge.  

Ansgarskyrkan är fortsatt öppen för enskilda besök, bön och ljuständning varje vardag kl 9-15 och söndagar 10-13. Kom gärna in en stund om du har vägarna förbi. Arbetslaget samlas till bön varje morgon 9.15. Be gärna med oss och för församlingen vid samma tid där du är. Det är gott att veta att vi är många som är samlade och att vi bär bönen tillsammans. Varje vecka spelar vi in en andakt med predikan och bön som sedan ligger tillgänglig på webb och facebook. Just nu samlas vi inte längre till en fysisk gemenskap men dessa andakter kan förhoppningsvis påminna om och bidra till den fortsatta gemenskapen i Anden. Det skulle vara roligt framöver om flera av er ville bidra med egna inslag till kommande andakter och skattkistor. Hör av dig i så fall.    

Det är på många sätt en svår tid men i skuggan av coronvirusets härjningar står vi fortfarande fasta i tron, burna av påskens trotsiga hopp om uppståndelse och ny framtid. Vänner, håll ut och håll fast i tron att vi snart är där.

Peter le Clercq, församlingsherde Gottfridsbergs församling