Digitala samtalskvällar

Torsdagar 19.00 via Zoom

Välkommen att vara med på våra digitala samtalskvällar på torsdagar 19.00.

Ojämna veckor är det bibelsamtal utifrån 2 Korinthierbrevet.
Jämna veckor är det samtal om bön.


För mer info och anmälan hör av dig till John eller Annika:
john.aldven@svenskakyrkan.se
annika.kihlberg@svenskakyrkan.se