BILDRIKT TALAT. Fotoutställning av biskop Martin Modéus.

Nyhet Publicerad Ändrad

Visas i Domkyrkan 12 juni - 31 augusti.

Biskop Martin Modéus fotoutställning "Bildrikt talat" visas i Domkyrkan hela sommaren, 12 juni - 31 augusti. 

Vernissage i samband med kyrkkaffet efter högmässan söndag 12 juni kl. 11.00.

Öppen visning för Domkyrkans Vänner och andra intresserade torsdag 16 juni kl. 19.00.

Djur- och naturbilder med tillhörande text för reflektion. 

"...det finns en sorts skapelsens ikoner; 
djuren, växterna, allt det vi möter runt 
oss viskar också: »Se på mig, och se 
igenom mig. Jag har något att berätta«
- Martin Modéus

Det finns också en bok med samma namn, utgiven på Verbums förlag, som säljs i Domkyrkan.