Barnkyrka

Nyhet Publicerad Ändrad

Söndagar 10.00 i Berga kyrka.

Varje söndag firar vi gudstjänst tillsammans. Under en del av gudstjänsten har
barnen en egen barnkyrka med sång, bön, undervisning och skapande. Vi avslutar
alltid med att komma tillbaka in i kyrkan och vara med under nattvarden.

Alla barn mellan 4-9 år, häng med!