4xBach. Samtalsträffar.

1 föredrag, 3 konserter. Kvällsfika och samtal om det man upplevt.