Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Linköpings domkyrkopastorat Besöksadress: Ågatan 40 , 58222 Linköping Postadress: Box 2037, 58002 Linköping Telefon:+46(13)303500 E-post till Linköpings domkyrkopastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Nomineringsmöte 27 okt

Vem har du förtroende för? Vem föreslår du till det nya församlingsrådet?

Nomineringsmöte 27 okt 13.00

Efter kyrkkaffet i S:t Hans kyrka föreslår församlingen kandidater till det församlingsråd som börjar sitt arbete 1 jan 2020. De väljs sedan av kyrkofullmäktige. Läs mer här under eller ladda ner informationsfoldern här.

 

Församlingsrådets uppgifter

Församlingsrådet är församlingens lokala styrelse. De ska t.ex. välja kyrkvärdar, besluta om församlingskollekter och deras ändamål, samråda med kyrkorådet om församlingsinstruktionen, samråda kring planeringen av församlingens gudstjänster och uppbyggnaden av huvudgudstjänsten. De ska också godkänna ändringar av kyrkobyggnader och kyrkorum. De ansvarar ej för budget och personal.

Hur väljs församlingsråden?

Ett öppet möte i församlingen nominerar. Detta blir den 27 oktober i S:t Hans kyrka 13.00. Kyrkofullmäktige beslutar sedan om antalet ledamöter och ersättare i respektive församlingsråd, vilka som ska väljas utifrån församlingens nominering samt hur lång mandattiden ska vara.

Vem kan nomineras?

Den som nomineras ska

Ha fyllt 18 år
Vara medlem i Svenska kyrkan
Vara folkbokförd inom pastoratet

 

Vem kan lämna förslag på nomineringar?

Den som föreslår ett namn ska
Ha fyllt 16 år
Vara medlem i Svenska kyrkan
Vara folkbokförd inom församlingen
Vara närvarande vid nomineringsmötet