Mötesplatser

Här hittar du olika mötesplatser i församlingen. Kontakta församlingsexpeditionen för mer information.

Bokcafé
En öppen mötesplats med lättläst litteratur, tidningar för små och stora.
Internet och datorer, fika
Öppettider:
måndag- fredag  09.30-12:00
          
Information:
Katja Wiebe 013-30 39 88
katja.wiebe@svenskakyrkan.se

 

 

 

Gudstjänstgrupp
För dig som vill vara med och göra något praktiskt i söndagens gudstjänst (läsa text, bära ljus, dela ut nattvard, göra kyrkkaffe etc). Varje gudstjänstgrupp tjänstgör ungefär var tredje söndag. Är du intresserad?

Kontakta:
Anne Henriksson 013-30 39 85
anne.henriksson@svenskakyrkan.se

Dag Salomonson 013-30 39 81
dag.salomonson@svenskakyrkan.se