Mötesplatser

Här hittar du olika mötesplatser i församlingen. Kontakta församlingsexpeditionen för mer information.

Torsdagscafé i bokcafé
Torsdagar 13:00-15:00
fika 20:-
Linda Waldemar/Stefan Davidsson

Bibelsamtal - Lecito Divina
Vi samlas i Lutherrummet
Vi läser en kort bibeltext flera gånger och får dela hur den talar till oss.
Onsdagar 10:00-11:00 

Frågor? Kontakta Dag Salomonson
dag.salomonson@svenskakyrkan.se013-30 39 82

Bokcafé
En öppen mötesplats med lättläst litteratur, tidningar för små och stora.
Internet och datorer, fika
Öppettider:
måndag- torsdag  09.30-16.00
          
Information:
Katja Wiebe 013-30 39 88
katja.wiebe@svenskakyrkan.se

 

 

 

Gudstjänstgrupp
För dig som vill vara med och göra något praktiskt i söndagens gudstjänst (läsa text, bära ljus, dela ut nattvard, göra kyrkkaffe etc). Varje gudstjänstgrupp tjänstgör ungefär var tredje söndag. Är du intresserad?

Kontakta:
Liza Hagberg Lerner 013-30 39 81
liza.hagberg-lerner@svenskakyrkan.se

Dag Salomonson 013-30 39 81
dag.salomonson@svenskakyrkan.se