Meditation i Domkyrkan

Meditation, eller kontemplation, har mycket gamla anor inom kyrkan. Kanske kan man till och med säga att det funnits med från allra första början men det beror förstås på vad man ger orden för betydelse.

I Linköpings domkyrka har man erbjudit meditation i 20 år och sedan länge är den förlagd till måndagar mellan 19-20 (under hösten 2020 är meditationen flyttad till tisdagar 19.00). Kyrkan är normalt stängd vid denna tid och inga andra är där förutom deltagarna. Meditationen är helt öppen, och vem som helst får komma, men saknas erfarenhet är det bra att först gå på en introduktion som ges första måndagen i varje månad parallellt med meditationen.

Att försöka släppa taget

I princip är det mycket enkelt – man sitter i tystnad och stillhet på en pall, en kudde eller en stol i 2x20 minuter och mellan passen går man ett gemensamt varv runt mattorna. Målsättningen är att låta allting vara precis som det är, och att försöka släppa taget om vår vanliga självmedvetenhet.

I vårt vardagliga liv är vi ständigt upptagna av olika tankar och känslor, och det måste vi vara för att livet ska fungera. Vi analyserar, planerar, fantiserar, hoppas, minns, fruktar med mera i stort sett hela tiden. Men någon gång kanske man frågar sig om det finns något mer i en själv förutom allt som medvetandet är upptaget av. Ett djupare jag eller ett vara som inte enbart innebär att vara upptagen av tankar, känslor och handlingar? Kanske kan meditation vara en början på en resa mot en erfarenhet av vad som finns bortom det tänkande och kännande jaget.

Men meditationens syfte behöver inte vara så uttalat djupsinnigt. Det kan räcka med att man söker efter stillhet, samling, lugn och ro eller enbart tystnad och finner det i meditationen. Eller så prövar man det av ren nyfikenhet.


Hjälper vårt inre att komma till stillhet

Klangskål

Den meditationsteknik som introduceras i Domkyrkan går till så att man sätter sig ned på ett stadigt sätt, och som passar ens förutsättningar, och enbart koncentrerar sig på att följa andningen och den rörelse den skapar i kroppen. Inte så krångligt i teorin men i praktiken kommer man efter en stund på sig själv med att sitta att tänka på något, och man får börja om. En bärande tanke är att kropp och själ påverkar varandra, och genom att sitta riktigt kan vi sitta i stillhet en längre tid och på så sätt hjälper vi vårt inre att komma till stillhet. Fokuseringen på andningen hjälper oss att bli kvitt våra tankar. Tekniken brukar kallas objektlös då man alltså strävar efter att inte ha något ”objekt” i tankarna. Att man hela tiden kommer på sig själv med att tänka på något ska inte ses som ett misslyckande utan är en del av processen, men övning ger färdighet och med tiden fördjupas förmågan. Men också här måste påpekas att när allt kommer omkring är det upp till varje deltagare själv att definiera mål och mening med sin meditation. Det enda som krävs för att vara med är att man av respekt för varandra sitter tyst och någorlunda stilla under passen.

20 år i Linköpings Domkyrka

Meditation i Domkyrkan har funnits tillgänglig under lång tid och under åren som gått är det många Linköpingsbor som passerat meditationsgruppen. Några har blivit kvar i gruppen under många år och för andra har meditationen slagit rot och funnit uttryck i vardagen i andra formen. För många har det bara blivit en enstaka erfarenhet som vi ändå hoppas kan vara betydelsebärande. Vi tänker med tacksamhet på alla som under åren delat och bidragit till vår meditationsgemenskap i Domkyrkan. I höst inleder vi vårt 21:a meditationsår.  Gamla som nya deltagare hälsas mycket välkomna! ■

Text: Magnus Wennerholm • Bild: Royne Mercurio. 
Publicerad i Liv & Längtan Nr 6 2017

En fridfull tystnad fyller Domkyrkan på måndagkvällar.