Meny

Mathjälpen avvecklas

Från och med tisdagen den 1 september avvecklar Linköpings domkyrkopastorat Mathjälpen. Information om detta har skickats ut till alla som har använt sig av Mathjälpen.

Det har varit en intensiv och givande period, där vi fått möta människor på nya sätt. När behov av olika slag uppstod i pandemins början så hade Svenska kyrkan möjlighet att ställa om resurser för att starta Mathjälpen. Nu blir Mathjälpen en del av kommunens verksamhet. Information från kommunen hittar du nedan. Här finns också information från ICA, som varit vår samarbetspartner under våren.

Mycket av Svenska kyrkans ordinarie verksamhet kommer förhoppningsvis att starta under hösten. Vi kommer fortsätta att stötta människor på olika sätt och vi ser ett ökat behov av stödsamtal, både enskilt och i grupp. Redan under våren och sommaren har antalet samtal ökat markant och nu fokuserar vi våra resurser för att möta detta behov.

Information från Linköpings kommun till dig som har nyttjat mathjälpen genom Svenska Kyrkan

Under rådande Covid-19 pandemi har Svenska kyrkan sedan april haft en organisation som hjälpt till med inköp via mathjälpen. Denna tjänst kommer att upphöra från och med 1 september. Därför får du som nyttjat mathjälpen här en information om hur du kan få hjälp på annat sätt.

Handlarna erbjuder hjälp

Enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd för att förhindra smitta av Covid-19, framgår att personer över 70 år och de som tillhör andra riskgrupper ska hålla social distansering.

I början av pandemin så hade inte handlarna genomfört några anpassningar, för att personer tillhörande riskgrupper skulle kunna handla på ett säkert sätt. Idag är läget annorlunda och handlarna har genomfört flera åtgärder för att även du som tillhör en riskgrupp ska kunna handla säkert alternativt få hjälp med detta:

• De flesta handlarna i Linköpings kommun har utökat sina öppettider. Detta för att personer i riskgrupper själva ska kunna handla på tider då det är mindre folk inne i affären.
• Flertalet av handlarna har även möjlighet att, mot en ersättning, hjälpa till med att plocka ihop matvaror. Du kan då hämta matvarorna vid ett utlämningsställe på ett säkert sätt. Se Information från Ica Maxi 
Vilka olika åtgärder som handlarna har genomfört skiljer sig åt, därför behöver du undersöka hur det ser ut hos din lokala handlare.

Genom flera handlare finns också ett skapat initiativ som heter GodHjälp. Härigenom kan du som är i riskgrupp registrera dig som ”Hemmahjälte” och kostnadsfritt få hjälp med inköp av mat- och apoteksvaror. Mer information kan hittas på: godhjalp.se

Alternativ på landsbygden som sedan tidigare finns tillgängligt

För dig som bor på landsbygden finns, i vissa områden, möjlighet att beställa ditt inköp via telefon eller internet till din lokala handlare, som sedan kör hem din leverans.

Mer information hittar du på följande sida:
https://www.linkoping.se/stadsplanering-och-trafik/landsbygdsutveckling/om-lanthandeln-i-linkoping 

Hjälp via hemtjänst

Om du trots detta behöver hjälp med matinköp efter den 1 september, så kan du ansöka om hemtjänst via kommunens äldrelots. När du vänder dig till äldrelotsen kommer ditt ärende att handläggas och behovsprövas (om du är under 75 år). Kostnad för hemtjänst är individuell och beräknas utifrån din inkomst.

Via länken nedan kan du läsa mer om hemtjänsten. Här hittar du även information om hur du kan ansöka om hjälp via e-tjänst:
https://www.linkoping.se/omsorg-och-hjalp/aldre/hjalp-i-hemmet/

Kontaktuppgifter till äldrelotsen:
E-post: aldrelots@linkoping.se
Telefon: 013-20 64 01, telefontid måndag-fredag klockan 09:00-12:00.