Linköpings domkyrkas vänner (DKV)

Se flikarna här ovan för medlemsbrev, program m.m.

Vilka är DKV, och vad gör vi?

Linköpings Domkyrka är en församlings-, stifts- och turistkyrka, en stor kulturinstitution, samt en kulturell skatt.

Linköpings Domkyrkas Vänner är en ideell förening, som vill sprida kunskap om Domkyrkans spännande historia och alla dess föremål,
samt ge kontinuerlig information om den fortsatta verksamheten i och omkring Linköpings Domkyrka.      

Linköpings Domkyrkas Vänner inbjuder varje termin till en eller flera samlingar såsomstudiebesök eller föredrag som avslutas med samkväm.
Vi har dessutom som mål att anordna en kortare studieresa varje år till exempelvis en någorlunda närliggande katedral eller annan historiskt intressant kyrka.

 

Bli medlem

Kontaktuppgifter till alla i styrelsen finns under ”Styrelsen” i menyn. 

DKV Linköpings domkyrkas vänner samverkar med ...