Foto: Daniel Svensson

Länkar

Här har vi samlat några bra hemsidor!

  • efs.nu EFS riks hemsida 
  • efssydost.se EFS i sydöst-Sveriges hemsida
  • efsplay.nu EFS egen play-kanal med många bra inspirationsfilmer! 
  • budbararen.nu EFS missions- och medlemstidning finns också som nättidning!
  • salt.efs.nu SALT - Barn och unga i EFS
  •  skatten.nu Skatten - på äventyr med Gud. Salts söndagsskolsmaterial!