Kyrkvärdar

Det är vi som är kyrkvärdar i Berga församling!

Att vara kyrkvärd i Svenska kyrkan är att vara bärare av ett urgammalt ämbete. Kyrkvärd sägs vara det allra äldsta bland alla lekmannafunktioner. Det är fortfarande också ett uttryck för en församlings förtroende att bli anförtrodd denna uppgift. 

Kyrkvärden utses av församlingsrådet. Kyrkvärden är aktiv i olika delar som ingår i en gudstjänst, från förberedelse till efterarbete. Vanligt är att man som kyrkvärd till exempel hälsar välkommen och delar ut psalmböcker och agenda, läser texter, tar upp kollekt samt medverkar vid nattvardsutdelandet. 

Om du är nyfiken på vad det innebär att vara kyrkvärd kontakta oss gärna:
Åsa Hergils (kyrkvärd i Berga kyrka) tfn 0762-72 16 09
Marie Nilsson (kyrkvärd i Vidingsjö kyrka) tfn 013-15 15 60 

Kyrvärdar i Berga kyrka

Moshe Dawod
Åsa Hergils
Susanna Normann
Joni Khoshaba
Hilal Shamas
Kristofer Ivhed

Kyrkvärdar i Vidingsjö kyrka

Elisabeth Ajax
Dagmar Carlborg
Torkel Glad
Maj-Britt Kindberg
Marie Nilsson
Magnus Wennerholm
Carina Wennerholm
Julia Jonsson