Foto: Daniel Svensson

Kvällsgudstjänst i sommartid

Söndagar kl. 18:00, med början den 20 juni.

På söndagskvällarna under sommaren kommer vi att samlas till gudstjänst eller mässa i Ansgarskyrkan. 

Den 27/6, 25/7 och 22/8, firar vi gudstjänst utan nattvard. De andra söndagarna firar vi mässa.

I nuläget får vi samlas max 50 personer i kyrksalen.