Kristen djupmeditation

Kristen djupmeditation i Domkyrkan startar den 30 augusti igen.

Till hösten räknar vi med att meditationen kan vara på plats i domkyrkan kl. 19.00.
Start 30 augusti, ingång genom södra porten. 

Introduktion första måndagen varje månad. 

Har du frågor kontakta Pia Jagerfelt på följande e-postadress: Pia Jagerfelt