Foto: Pixabay

Kreativt skrivande

– När jag skriver känner jag att livet blir större, att det ger rymd och möjligheter som jag kanske inte har sett innan, berättar Karin Thorén som är präst på Svenska kyrkans studiecentrum i Linköping och som i vår startar en grupp om Att öva sig i kreativt skrivande.

– När jag skriver så växer världen, formulerar sig Karin. Jag växer också och jag ser mer djup i både mig själv och i andra. Det är inte alltid så att pennan flyger fram, men man tänker bättre med en penna i handen. När handen gör något så händer det något med flödet från hjärnan. Skrivandet är en möjlighet att formulera känslor, att sätta ord på hur nåt är eller skulle kunna vara. Det är ett sätt att vara kreativ och skapa. Jag tror att vi människor är gjorda för att vara kreativa och skrivandet är min möjlighet att vara det. Det är ett sätt för fantasin att få spelrum och att få leka som vuxen. 

Vad är Att öva sig i kreativt skrivande?

Kreativt skrivande är en plats där vi kan samlas ett antal människor på en plats och utforskar skrivandet tillsammans, berättar Karin. Man får lära sig olika former av skrivövningar och utforska olika sätt att skriva på. Det kan vara att skriva flödesskrivning och dikter eller reflektera kring olika skönlitterära texter och leka med ord tillsammans. Gruppens önskemål formar vilken riktning kursen tar och var den lägger sitt fokus. När man varit med vid alla träffarna så tror jag att man känner att man utvecklats i sitt skrivande och fått med sig verktyg för att fortsätta skriva.

– Den första gruppen ses fem torsdagskvällar under våren 2019 i Tannefors församlingshem, fortsätter Karin. Gruppen består av max 8 personer och varje tillfälle varar 1,5 timme. Det är helt kostnadsfritt att delta. Vi kommer sitta vid bra bord med bra skrivmöjligheter och jag tar med skrivmaterial så det finns och ha med böcker för inspiration och sen sätter vi igång.

– Jag tänker att fokus ligger på kreativitet och fantasi och sen tar vi hjälp av olika metoder och tekniker. Det är så bra med skrivandet för alla som kan skriva kan vara med, ung som gammal. Det funkar för den som har svenska som andra språk eller för studenter eller andra som i arbetet skriver mycket styrda facktexter och som inte vill tappa bort sitt kreativa skrivande. Kanske vill man skriva låttexter eller komma igång med sin skönlitterära dröm. Det finns många som skrivit dagbok eller brevväxlat och minns hur positivt det var, men som har fallit ifrån det. Det här kan vara ett sätt att komma igång med den sortens skrivande som bara är för en själv.

Karin Thorén

Skriver man för sin egen skull eller ska det publiceras någonstans?

– Nej, det ska inte publiceras. Det blir en grupp som bygger på tillit och det som skrivs och frivilligt delas i gruppen stannar i gruppen. Jag ser mig inte som en som kommer att rätta eller ge feedback, utan som en deltagare i gruppen. Men också som en som kan ge tips och dela med mig av mina skrivarerfarenheter och den fortbildning som jag har inom området. Det är inte en skrivargrupp där du kommer med en text för att få feedback på.

Varför ordnar Svenska kyrkan en sån här kurs?

– Det finns flera skäl till det. Dels handlar det om att jag tycker så mycket om skrivande och jobbar i Svenska kyrkan och har en plattform att göra detta på. Det handlar också om andlig friskvård. Kyrkan ska bidra med att människor kan växa med sin kreativitet och utforska dessa sidorna hos sig själv. Det är en möjlighet för människor att lära känna sig själva. När det kommer tuffa tider och svårigheter i livet så är det en tillgång att kunna sätta ord på känslor. Med såna här kunskaper så har man rustat sig för det.

Måste man vara religiös för att vara med?

– Nej, det måste man inte, men jag tror att det kommer vara ett sammanhang där vi pratar om existentiella frågor och om tro och andlighet. Så det är väl bra om man är nyfiken på sånt, men man behöver inte sätta någon titel på sig själv.

Varför ska man anmäla sig?

– Vi är många som skulle vilja skriva, men det händer liksom inte. Kreativiteten behöver sina ramar. En grupp skapar rutiner för att skrivandet ska bli av. Det här en möjlighet att komma igång, avslutar Karin.

Att öva sig i kreativt skrivande

När det kommer tuffa tider och svårigheter i livet så är det en tillgång att kunna sätta ord på känslor.

Kontakt och anmälan:
Karin Thorén 0706-64 79 59
karin.thoren@svenskakyrkan.se