Kördag för sjungande pojkar

Sång, lek och mat i sällskap med körledare och sångare från Linköpings Gosskör lördagen den 14 september kl. 10-17.

sensus.se/kurser-och-evenemang/kordag-for-sjungande-pojkar 

Sång, lek och mat i sällskap med körledare och sångare från Linköpings Gosskör. Vi avslutar med en offentlig musikstund i domkyrkan kl. 16.00. Ingen förberedelse behövs.

Målgrupp: Pojkar i Linköpings stift, 9 år – målbrott. Det går bra att komma enskilt eller i liten grupp.

Datum för sista preliminär anmälan: 30 juni. Körledarens uppgifter, körens namn och antal sångare.

Datum för definitiv sista anmälan: 5 september. Personnummer och kostpreferenser på samtliga deltagare. Det går även bra att maila uppgifterna till  marcus.johansson@sensus.se på den definitiva sista anmälan.