Kontakt Tannefors kyrka

Tannefors kyrka

Emmie Davidsson

Linköpings domkyrkopastorat

Diakon, Tannefors församling, Tannefors kyrka

Lisa Kjellgren

Linköpings domkyrkopastorat

Församlingsherde, Präst, Tannefors församling, Tannefors kyrka

Ola Lagerlöf

Linköpings domkyrkopastorat

Tannefors församling, Tannefors kyrka, Vaktmästare

Sebastian Söderberg

Linköpings domkyrkopastorat

Kommininster, S:t Lars församling, Tannefors församling, Tannefors kyrka

Liselotte Tengelin

Linköpings domkyrkopastorat

Kantor, Tannefors församling, Tannefors kyrka

Anna Westerling

Linköpings domkyrkopastorat

Församlingspedadog, Tannefors församling, Tannefors kyrka