Kontakt Tannefors kyrka

Tannefors kyrka

Pernilla Agerhall

Linköpings domkyrkopastorat

Församlingsadministratör, S:t Lars församling, Tannefors kyrka, Vaktmästare

Emmie Davidsson

Linköpings domkyrkopastorat

Diakon, S:t Lars församling, Tannefors kyrka

Lisa Kjellgren

Linköpings domkyrkopastorat

Präst, S:t Lars församling, Tannefors kyrka

Ola Lagerlöf

Linköpings domkyrkopastorat

S:t Lars församling, Tannefors kyrka, Vaktmästare

Liselotte Tengelin

Linköpings domkyrkopastorat

Kantor, S:t Lars församling, Tannefors kyrka

Anna Westerling

Linköpings domkyrkopastorat

Församlingspedadog, S:t Lars församling, Tannefors kyrka