Foto: Gustaf Hellsing/IKON

Ideella i S:t Lars kyrka

Har du tid över och vill du vara med och bidra till någonting större? Läs mer här.

I Svenska kyrkan tänker man att om man har en uppgift så växer man som människa. Alla människor har någonting att bidra med oavsett om det är kunskap inom hantverk eller att bara finnas till för att hålla en kyrka öppen. I S:t Lars församling finns det möjligheter för dig att växa inom områden som du inte visste fanns. Som ideella får du ett uppdrag som du kommer överens om med en kontaktperson i personalgruppen. Uppdraget kan se olika ut beroende på vad du vill bidra med. Idag finns det gudstjänstvärdar, ledamöter i församlingsråd, personer som brer mackor innan lunchmusiken, körsångare och diakonala ideella som hjälper till vid diakonimottagning. Självklart finns det fler uppdrag, men det går inte att skriva ner alla. 

Just nu söker vi just dig som vill vara med och bidra till någonting gott. I S:t Lars församling arbetas det med människors lika värde och speciellt i HBTQ-frågor. Även att finnas till på fredagskvällar för människor som rör sig i stadskärnan under kvällen och natten. På sikt kommer det även finnas möjlighet att leda bön mitt på dagen som är varje dag klockan 12.15. 

Vill du växa i S:t Lars församling eller är nyfiken och vill veta mer kan du höra av dig till Cecilia Öberg.