Helgon- och minnesdagar i Domkyrkan

Om helgon- eller minnesdagen sammanfaller med en tisdag, onsdag eller torsdag så uppmärksmmas följande personer och händelser i veckomässan. Liturgisk färg anges.

 

4 januari - Kaj Munk, dansk präst, mördad av Gestapo 1944. Röd.

19 januari - Henrik, Finlands apostel, biskop och martyr. Död 1158. Röd.

25 januari - Aposteln Paulus omvändelse. Apg 9:1-22. Vit.

2 februari - Kyndelsmässodagen. Ester John, martyr i Pakistan 1960. Röd.

14 februari - Valentin, präst i Rom, martyr år 269. Röd.

22 februari - Askonsdagen. Matt 6: 16-18. Lila/grå.

8 mars - Internationella kvinnodagen. Lila.

4 april - Martin Luther King, pastor och medborgarrättskämpe, mördad 1968. Röd.

5 april - Skärtorsdagen. Matt 26:17-30. Vit.

24 april - Elisabeth Hesselblad, grundare av svenska grenen av Birgittinorden. Vit.

25 april - Evangelisten Markus. Martyr. Mark 16:15-20. Röd.

1 maj - Josef arbetarens dag, Jesu fosterfar. Matt 13:54-58. Vit.

31 maj - Jungfru Marias och Elisabeths dag. Luk 1:39-56. Vit eller blå.

12 juli - Nathan Söderblom, ärkebiskop och ekumen. Död 1931. Grön.

24 juli - Maria Pilar, spansk nunna, mördad 1936. Röd.

25 juli - Aposteln Jakob. Martyr år 44. Matt 20:20-28. Röd.

2 augusti - Saliga Katarina av Vadstena, död 1381. Vit.

9 augusti - Edith Stein, karmelitnunna. Mördad i Auschwitz 1944. Luk 9:23-26. Röd.

14 augusti - Maximilian Kolbe, franciskan, mördad i Auschwtiz 1941. Röd.

15 augusti - Jungfru Maries insomnande. Luk 11:27-28. Vit eller blå.

16 augusti - Broder Roger från Taize. Mördad 2005. Röd.

28 augusti - Augustinus, biskop och kyrkolärare. Död 430. Vit.

29 augusti - Johannes Döparens dödsdag. Mark 6:17-29. Röd.

18 september - Dag Hammarskjöld, FN:s generalsekreterare, mystiker. Död 1961. Grön.

4 oktober - Franciskus av Assisi, diakon och ordensgrundare. Död 1226. Vit.

7 oktober - Heliga Birgittas dag. Europas skyddshelgon. Död 1373.

9 oktober - Ingrid av Skänninge. Abbedissa i Skänninge. Död 1282. Vit.

18 oktober - Evangelisten Lukas. Martyr. Luk 10: 1-9. Röd.

24 oktober - FN-dagen. Grön.

1 november - Alla helgons Dag. Matt 5: 1-12. Vit.

22 november - Cecilia. Martyr ca 230.  Röd.

6 december - Nikolaus, biskop av Myra. Död ca 350. Vit.

13 december - Lucia, Syracusa. Martyr ca 304. Matt 25: 1-13. Röd.

27 december - Evangelisten Johannes. Joh 20: 2-8. Vit