Meny

Halvårsavstämning Projekt: Hållbar utveckling 2019/2020

Avdelningen Molnet

Vi har breddat och ”matat” barnens intresse för och omsorg om insekter och småkryp. Genom att låta barnen ta del av kunskaper (i faktaböcker, faktafilmer från UR, forskat vidare i iPad, delgett kunskaper sinsemellan barn-barn/vuxen-barn/barn-vuxen) och också studera insekterna både analogt och digitalt har barnens naturvetenskapliga intresse väckts och fördjupats. Förändrat och utvecklat kunnande har skett även för oss pedagoger tillsammans med barnen. Vi ser oss själva som medforskande i större utsträckning under hela detta projekt ”Hållbar utveckling”. Barnen ”tog in” projektet (kunskaperna) till de olika innemiljöerna och började skapa av det material som fanns framme. Pedagogerna fördjupade barnens skapande genom att göra insekts-/småkrypskort med både bilder och text. Vi utmanade skapandet även genom att titta närmare på några insekter och arbeta med dem i lera. Barnen har arbetat vidare med återbruksmaterial också och skapat insekter, insektshotell med mera. Ett annat material som har varit intressant för barnen är pärlor. Barnen har också arbetat med måleri och kollage för att skapa en insekts- och småkrypsmiljö i ateljén.

Nyfikenhetsfrågan Hur tar vi hand om våra småkryp/insekter? grundar sig i en tanke kring social hållbarhet. Indirekt finns frågan hur tar vi människor hand om varandra där också. Frågan bär även på en tanke om ömsesidigt beroende oss människor insekter/småkryp emellan. Som är en förutsättning för att vi ska kunna leva på jorden. Vår förhoppning är att närma oss de frågorna och väcka en förståelse kring det ömsesidiga beroendet. Därför blir humlor/bin (getingar) extra viktiga att arbeta vidare med. Något vi kommer att göra under våren.