Gudstjänst

Här kan du läsa söndagens predikan på svenska, arabiska och engelska
predikan

 

 

 

 

Kyrkans öppettider för enskild andakt och ljuständning
måndag-torsdag        8:30-16:00
tisdag                          8:30-19:30
onsdag                        8:30-16:00
torsdag                       8:30-17:30
fredag                         8:30-12:00

Morgonbön
måndag-fredag         8:50

Kvällsmässa
tisdag                          18:30

Lunchmässa              
onsdag                        11:30

Mässa med skattkistan och barnens samling
söndag                    10:00

Vi är rädda om varandra!
Tack för att du stannar hemma om du är sjuk.
Håll avstånd och tvätta händerna.

  Skattkista och Barnens samling
Varje söndag har vi ett moment i gudstjänsten som heter Skattkistan,
där barnen är i centrum. Därefter går barnen till Barnens samling i Gabrielsrum och fortsätter med  att prata, leka, pyssla, sjunga... dagens tema. Vi kommer tillbaka till nattvarden.

Alla är välkomna i Guds hus!

  • Vi firar nattvard varje söndag, och alla är välkomna att delta i denna måltid. Om Du har svårt att komma fram till utdelandet, meddela gärna en präst eller en gudstjänstvärd, så kommer vi till Dig i bänken.
  • Barns närvaro är en gåva i kyrkan och en påminnelse om att vår församling växer. Välkomna barnen och ge gärna föräldrarna ett uppmuntrande leende!
  • Kom ihåg att sättet vi välkomnar människor i kyrkan -barn samt vuxna -direkt påverkar hur de ser på kyrkan, Gud och andra. Låt alla få känna sig hemma i detta lovsångens hus.

En särskild hälsning till Dig som är småbarnsförälder:

  • Gud skapade spralliga barn - ibland är det lugnare att barnen får röra sig i rummet än att tvingas sitta still.
  • Sitt gärna långt fram där barnen lättare kan se och höra vad som händer vid altaret. De kan bli uttråkade av att se andras bakhuvuden.
  • Förklara stillsamt mässans moment och vad alla gör.
  • Sjung med i psalmerna, be med i bönerna och var med i församlingssvaren. Barn lär sig liturgin genom att härma  Dig.
  • Det finns även en hörna längst ner i kyrkan med böcker, pussel, lite leksaker samt kritor och papper.

 

 

gudstjänst

Gudstjänst är något vi firar tillsammans! Gudstjänst är fest och gemenskap och inte en föreställning. Vår längtan är att varje gudstjänst ska engagera, beröra, glädja, trösta, utmana…

De första kristna firade gudstjänst i hemmen. De träffades en gång i veckan, på söndagen som var Jesu uppståndelsedag. Då berättade man händelser ur Jesu liv, läste ur någon av apostlarnas brev och delade bröd och vin. Genom århundraden har gudstjänsten utvecklats, men det ursprungliga mönstret finns kvar.

Ett rikt mänskligt liv innebär att vi både får ta emot och ge - jag vill inte bara få utan jag vill också ge av det jag kan och har fått som gåva. Därför är vi många som på olika sätt deltar i arbetet bland annat i förberedelserna av söndagens högmässa.

Vi tänker: Ingen kan göra allt – men alla kan göra något.

Gudstjänsten är till för alla, lika olika, här får vi mötas och växa i gemenskap och samhörighet med Gud och varandra. Barnen har en självklar hemmahörighet i vårt gudstjänstliv och i Högmässan delar vi alltid en stund runt barnens skattkista, därefter finns det möjlighet att gå till Barnens egen samling.

Är Du intresserad av att vara med i en gudstjänstgrupp som tjänstgör ca en söndag i månaden?

Predikningar

Här hittar du predikningar från Skäggetorps kyrka på svenska, arabisk och engelska