Gudstjänst
Foto: Robert Hrncjar mobil: 0727446262 itroca@bredband.net

Gudstjänst

Välkommen i gemenskapen kring altaret

För att hitta gudstjänster och aktiviteter som vi har i Johannelunds församling kan du här se predikoturen. Kom med i gemenskapen, känn substans, delaktighet och trygghet. Och stanna gärna på kyrkkaffet och fortsätt samtalen kring altarbordet.

Ladda hem predikoturen.

Vi firar

För människor är det omöjligt, men inte för Gud. Ty för Gud är allting möjligt.

Del ur Markusevangeliet

Mässa varje söndag 11.00 
Veckomässa tisdagar 9.00
Morgonbön i kyrkan måndagar, onsdagar och torsdagar 9.00
Kyrkan är öppen för egen bön och ljuständning måndag-torsdag 9-16.

Reservation vid förändring.

Välkommen!