Gudstjänst
Foto: Robert Hrncjar mobil: 0727446262 itroca@bredband.net

Gudstjänst

Välkommen i gemenskapen kring altaret

För att hitta gudstjänster och aktiviteter som vi har i Johannelunds församling kan du se kalendern för kommande veckor. Och du... vi har kyrkkaffet! Kom med i gemenskapen, känn substans, delaktighet och trygghet.
På grund av coronaviruset så är gudstjänstlivet förändrat. Du kan läsa mer här: Klicka här.

Vi firar:

För människor är det omöjligt, men inte för Gud. Ty för Gud är allting möjligt.

Del ur Markusevangeliet

Högmässa varje söndag 11.00 
Veckomässa tisdagar 9.00
Morgonbön i kyrkan måndagar, onsdagar och torsdagar 9.00

Reservation vid förändring.

Välkommen!