Meny

Gudstjänst

Välkommen i gemenskapen kring altaret

För att hitta gudstjänster och aktiviteter som vi har i Johannelunds församling kan du se kalendern för kommande veckor. Och du... vi har kyrkkaffet! Kom med i gemenskapen, känn substans, delaktighet och trygghet.

Vi firar:

För människor är det omöjligt, men inte för Gud. Ty för Gud är allting möjligt.

Del ur Markusevangeliet

Högmässa varje söndag 11.00 med
kyrkkaffe efter i Övre Salen
Veckomässor tisdagar 9.00 och onsdagar 18.00
Morgonbön i andaktsrummet, Mariagården 9.00
måndagar, onsdagar, torsdagar och fredagar

Välkommen!