Meny

Gudstjänst

I gudstjänsten finns det plats för gammal och ung. Här ber vi för vår värld, sörjer med den som sörjer, gläds åt det nyfödda barnet och här delas gemenskapens måltid.

Gudstjänst i Ansgarskyrkan

Söndag
11.00 Mässa med söndagsskola och kyrkkaffe 

Tisdag
09.00 Morgonmässa, enkel mässa i kyrksalens bönehörna 

Onsdag (ojämna veckor)
14.00 Gudstjänst 

Torsdag
12:30 Bön och allsång, läsarsånger, psalmer och lovsånger efter önskemål och förbön för Ansgarskyrkan och enskilda böneämnen 

Under året finns några avvikelser från dessa tider. Kolla gärna på kalendern nedan för att se vad som är aktuellt just nu.

Vi firar gudstjänster varje vecka i Ansgarskyrkan. Du är varmt välkommen att vara med! Här kan du se när vi firar gudstjänst. "Mässa" betyder att vi firar nattvard i den gudstjänsten.

Våra vanligaste gudstjänst är söndagsmässan. Vi erbjuder också olika temagudstjänster, familjegudstjänster, musikgudstjänster, veckomässor, bön- och lovsångsgudstjänster m.m. Musiken och sången har en central plats i gudstjänsten med hjälp av våra olika körer.

Gudstjänsten är alltid ett möte - ett möte mellan människa och Gud samt mellan människa och människa.

Gudstjänsten är ett tecken på gemenskap. Den är själva kärnan i Svenska kyrkans liv och är öppen för alla, både troende och sökare.
De första kristna firade gudstjänst i hemlighet i hemmen. De träffades en gång i veckan, på söndagen som var Jesu uppståndelsedag. Då berättade man händelserna i Jesu liv och läste ur någon av apostlarnas brev. Man bad gemensamma böner och sjöng psalmer. Genom århundradena har gudstjänsten förändrats och utvecklats, men den ursprungliga strukturen finns kvar.