Ansgardskyrkan

Gudstjänst

I gudstjänsten finns det plats för gammal och ung. Här ber vi för vår värld, sörjer med den som sörjer, gläds åt det nyfödda barnet och här delas gemenskapens måltid.

Gudstjänst i Ansgarskyrkan

Söndag
11.00 Mässa 
16.00 Mässa

Måndag, Onsdag, Torsdag, Fredag
09.00 Morgonbön

Tisdag
09.00 Morgonmässa

 

Vi firar gudstjänster varje vecka i Ansgarskyrkan. Du är varmt välkommen att vara med! Här kan du se när vi firar gudstjänst. "Mässa" betyder att vi firar nattvard i den gudstjänsten.

Våra vanligaste gudstjänst är söndagsmässan. Vi erbjuder också olika temagudstjänster, familjegudstjänster, musikgudstjänster, veckomässor, bön- och lovsångsgudstjänster m.m. Musiken och sången har en central plats i gudstjänsten med hjälp av våra olika körer.

Gudstjänsten är alltid ett möte - ett möte mellan människa och Gud samt mellan människa och människa.

Gudstjänsten är ett tecken på gemenskap. Den är själva kärnan i Svenska kyrkans liv och är öppen för alla, både troende och sökare.
De första kristna firade gudstjänst i hemlighet i hemmen. De träffades en gång i veckan, på söndagen som var Jesu uppståndelsedag. Då berättade man händelserna i Jesu liv och läste ur någon av apostlarnas brev. Man bad gemensamma böner och sjöng psalmer. Genom århundradena har gudstjänsten förändrats och utvecklats, men den ursprungliga strukturen finns kvar.