Gudstjänst

Gudstjänsten ger möjlighet till möte mellan Gud och människor och mellan människor. En plats för mötet mellan det ändliga och det oändliga. Vi hoppas att detta möte skall ge ny kraft och nytt hopp.

Berga kyrka

Söndagsmässa

Varje söndag firar vi mässa 10.00 i Berga kyrka. 

Kvällsmässa i Berga 
Onsdagar 18.00. 

Morgonmässa i Berga 
Tisdagar 09.00 ojämna veckor (varannan vecka i Vidingsjö).

Morgonbön i Berga kyrka
Varje  tisdag (ojämn vecka) onsdag, torsdag och fredag 09.00.

Vidingsjö kyrka

Söndagsmässa

Varje söndag firar vi mässa i Vidingsjö kyrka 16.00.

Gudstjänst i taizéanda i Vidingsjö 
Tisdagar 18.00. Efter mässan samlas vi i sockenstugan , fikar och samtalar om kommande söndags texter.

Morgonmässa i Vidingsjö 
Tisdagar  09.00 jämna veckor (varannan vecka i Berga).

Morgonbön i Vidingsjö kyrka
Varje tisdag-fredag har vi morgonbön 09.00.