Funeral music – barock möter nutid

Funeral music – musik som framförs under en begravning är bland det viktigaste som man som kyrkomusiker får vara med om. Vid en konsert i Domkyrkan den 3 november möts musik från nutid och barock i spännande kombinationer.

Musiken har möjlighet att beröra, trösta och ge styrka där ord inte alltid når fram.  Kanske är Bachs Air fortfarande det mest önskade klassiska verket vid begravningar, det spelar ingen roll hur många gånger man spelar det för varje tillfälle är unikt och när musiken får klinga levande och fritt så sker något med oss. Musik kan vid ett sådant här tillfälle få vara både storslaget, enkel, nyskriven, välbekant eller en kombination av allt detta.

Istället för ett stort requiem, som oftast gör i Domkyrkan under allhelgonahelgen, blir det i år musik där barocktonsättare möter 1900-talets tonsättare. Högtidlig och storslagen med trumpet, puka, trombon, kör och stråkar blir musiken som Henry Purcell skrev till Drottning Mary II:s begravning 1695. Spännande blir det när Sven David Sandström komponerar en fortsättning på Purcells motett Hear my prayer, o Lord och cluster i extrema lägen får visa på orden Let my crying come unto Thee.

Många av Johann Sebastian Bachs motetter är beställda och uppförda vid begravningar. Motetten Komm Jesu, komm för dubbelkör, stråkar och oboer bärs av orden Jag är vägen, sanningen och livet. Kombinerar man sedan Bachs musik och låter 1700-tal möta nutid så hämtar man inspiration från Knut Nystedt som väljer att från Bachs koral Komm süsser Tod, skriva in en körimprovisation så att den kända koralen omärkligt övergår i cluster och nya klanger.

Välkommen att lyssna den 3 november 18.00 i Linköpings domkyrka.

Marie-Louise Beckman, organist