Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Linköpings domkyrkopastorat Besöksadress: Ågatan 40 , 58222 Linköping Postadress: Box 2037, 58002 Linköping Telefon:+46(13)303500 E-post till Linköpings domkyrkopastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Frälsarkransen. Via Sacra. Pearls of Life.

I domkyrkans golv döljer sig en skatt där Frälsarkransens pärlor finns nedsänkta och inbjuder till en vandring runt katedralen och inåt i oss själva.

Frälsarkransen och dess pärlor är den moderna pilgrimens redskap på den svåraste av alla resor – den som går inåt.

Frälsarkransen i storformat, Via Sacra, har skapats i Linköping domkyrka genom att man har placerat konstnärligt utformade glaspärlor och huggen text i arton stenkuber nedsänkta i stengolvet. Följ VIA SACRA, den heliga vägen, runt bland pärlorna i Domkyrkan. Vandringen är 180 meter lång och består av två bronsplattor och arton pärlor. Vandringen börjar vid Silverträdet, Livets träd. "En träningsrunda för själen", säger Martin Lönnebo.
Att Frälsarkransens text i stenkuberna ser ut som den gör är en del av det konstnärliga uttrycket kring pärla, text, stenkub och textens utformning som formgivaren Margareta Hennix valt att göra. Att leka med textens form och storlek, att blanda gemener och versaler och att inte ha med skiljetecken är en fullt medveten tanke hos formgivaren Margareta Hennix, som ville ge texten ett helt eget, modernt uttryck som inte återfinns i andra typsnitt och bryter av mot de huggna bokstäverna i gravstenarna runt omkring. 

Frälsarkransen skapades 1995 av biskop emeritus Martin Lönnebo, som ett modernt radband med arton pärlor i olika färger och med olika betydelser för egna tankar, känslor och egen bön. Frälsarkransen är idag spridd över hela världen! 
Via Sacra, Frälsarkransen i Linköpings domkyrka, invigdes i mars 2015 och är finansierad med stöd av ”Stiftelsen Professor B. Risbergs donationsfond”.

Det finns en app VIA SACRA att ladda ner och den finns på svenska, engelska och tyska. Den svenska versionen har filmer med Martin Lönnebo. 

Mer information om Frälsarkransens pärlor: www.fralsarkransen.se (Verbum)

Martin Lönnebo säger:
"Börja, som alltid, med den gyllene Gudspärlan och säg
Du är gränslös. Du är nära. Du är ljus och jag är din.
Be Herrens bön (Fader vår/Vår fader). Välj sedan den pärla du bäst
behöver för den stunden. Har du bekymmer väljer du Bekymmerslöshetspärlan,
för förbönens skull tar du Offerpärlan (en av de två
Kärlekspärlorna).
Och så de tre Hemlighetspärlorna. Därpå griper du
Tystnadspärlan. Du sitter nu i frid på bänken vid nådens hav – så länge
du har tid och lust. Du kommer alltmer att älska dessa tystnadens
pärlor. De talar mer än ord. Bönen närmar sig kontemplationen. Du
avslutar din andakt genom att åter gripa om Gudspärlan. Du läser den
stora välsignelsen som har lyst över människor i mer än tusen år.
När du vill bedja med Frälsarkransen, så kan du faktiskt glömma alla
mina råd. Frälsarkransen och du kommer att finna er egen väg."
Må Gud välsigna och bevara dig,
Martin Lönnebo