Frågor och svar om kyrkovalet

Frågor och svar om kyrkovalet

Svenska kyrkan är demokratiskt uppbyggd och bygger på människors engagemang. Alla är välkomna att vara med, ta initiativ och dela ansvar.

I kyrkovalet får Svenska kyrkans medlemmar rösta på de nomineringsgrupper som ställer upp. 

När är kyrkovalet?

Söndag den 17 september 2017 är det kyrkoval. I Svenska kyrkan är det val vart fjärde år.

Vad väljer jag till?

I kyrkovalet väljer du de personer som får förtroendet att styra kyrkan de kommande fyra åren. Direkta val sker till kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige och kyrkomötet.

Kyrkofullmäktige i Linköpings domkyrkopastorat utser kyrkorådet, som är den lokala styrelsen. Linköpings domkyrkopastorat består av åtta församlingar; Berga församling, Domkyrkoförsamlingen, Gottfridsbergs församling, Johannelunds församling, Landeryds församling, Skäggetorps församling, S:t Lars församling och Ryds församling. I respektive församling väljs sedan ett församlingsråd.

Stiftsfullmäktige finns på regional nivå och beslutar om stiftet, vars uppgift är att stödja församlingar/pastorat i deras verksamhet och förvaltning. Kyrkomötet är kyrkans högsta beslutande organ på nationell nivån och beslutar om kyrkans gemensamma och övergripande frågor

Får jag rösta?

För att du ska få rösta ska du senast på valdagen fylla 16 år, vara medlem i Svenska kyrkan och vara kyrkobokförd i en församling i Sverige den 18 augusti 2017 (då röstlängden fastställs).

Vad röstar jag på?

De grupper som deltar i kyrkovalet kallas för nomineringsgrupper. I Linköpings domkyrkopastorat ställer följande grupper upp: Borgerligt alternativ, Centern, Fria liberaler i Svenska kyrkan (FiSK), Frimodig kyrka, Kristdemokrater för en levande kyrka, Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK), Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna.

www.svenskakyrkan.se/kyrkoval kommer du för valet att hitta information om fler nomineringsgrupper som ställer upp i kyrkovalet runtom i Sverige.

När kommer röstkortet?

Röstkorten delas ut till alla röstberättigade omkring den 30 augusti. På röstkortet finns uppgifter om din vallokal och vilka val du har rätt att rösta till. På röstkortet finns också information om var du kan förtidsrösta i. Ifall du inte får något röstkort, om du tappar bort det eller om du upptäcker något fel, kontakta pastorsexpeditionen på 013 - 20 59 00.
linkoping.pastorsexpedition@svenskakyrkan.se

Behöver jag ha med mig röstkortet när jag ska rösta?

Ifall du ska förtidsrösta måste du ha med ditt röstkort. På valdagen bör du ha med röstkortet. På valdagen kan du identifiera dig med en ID-handling.

Rösta på valdagen 17 september

Den 17 september har alla vallokaler öppet mellan kl 09.00-20.00. Det är stängt för röstning under församlingens gudstjänst. Information om öppettider och lokaler finns på ditt röstkort eller här  på webben.

Förtidsrösta

Förtidsröstningen pågår mellan 4–9 september samt 11–17 september. För att förtidsrösta behövs röstkortet. I Linköpings domkyrkopastorat är det förtidsröstning på tre ställen; S:t Lars kyrka i centrala Linköping, S:t Hans kyrka i Ekholmen och i Mikaelskyrkan, Ryd.

Brev- och budröstning

Det är också möjligt att förtidsrösta genom brevröstning. På kyrkoförvaltningens expedition, Ågatan 40, och i lokalerna för förtidsröstning kan du hämta material för brevröstning. Brevröst som skickas inom Sverige måste postas senast torsdagen den 14 september.

För den som blir förhindrad att besöka vallokalen är budröstning möjlig. På kyrkoförvaltningens expedition, Ågatan 40, och i lokalerna för förtidsröstning finns material för budröstning att hämta.

Kyrkoförvaltningens expedition på Ågatan 40 är öppen måndag - fredag 10.00 – 11.45 och 13.00 – 15.00.

Är det möjligt att personrösta?

Ja, på valsedeln kan du markera upp till tre personer som du helst vill se valda.

När presenteras valresultatet?

När vallokalerna stänger görs en preliminär röstsammanräkning. Vartefter de preliminära resultaten blir klara presenteras de på www.svenskakyrkan.se/kyrkoval. Ansvaret för den slutliga rösträkningen har stiften.