Ett eko från medeltiden

En dramatiserad guidning i Domkyrkan den 24 november. Samling utanför kyrkporten 19.00. Guidningen tar ca 40 minuter och är gratis. Max 30 deltagare.

En dag lever inte längre jag och inte heller mitt yngsta barn som nu kryper i halmen och drar mig i kjolarna. Men katedralen och mitt ansikte lever kvar och berättar om oss.

Ur Eko från medeltiden.

I den dramatiserade guidningen Eko från medeltiden får du möta tre kvinnor som levde på 1300-talet och som på olika sätt varit en del av Linköpings Domkyrka.