Engagerade i kyrkovalet

Den 19 september är det kyrkoval i Sverige. I Linköpings domkyrkopastorat ställer nio nomineringsgrupper upp. 

En representant från varje nomineringsgrupp fick berätta om sitt engagemang i Svenska kyrkan. I nästa nummer av Liv & Längtan kommer en valbilaga där nomineringsgrupperna presenterar vad dom vill arbeta för under nästa mandatperiod, det vill säga de kommande fyra åren. Ett ämne som engagerar alla är hur kyrkan än mer kan vara en generations-överskridande och integrerande plats där man knyter nya kontakter. Även konfirmandarbetet och ensamheten i samhället engagerar alla. Det är inte svårt att konstatera att det finns mycket hjärta för kyrkan i gruppen.  

Daniel Noregran, Borgerligt alternativ

Jag heter Daniel Noregran och företräder Borgerligt alternativ i Linköpings domkyrkopastorat. Mitt kyrkliga engagemang började med att jag skulle rösta i kyrkovalet och blev tillfrågad om jag ville engagera mig i församlingen. Vid denna tid skulle man starta Borgerligt alternativ. Jag hamnade i mitt församlingsråd och var kyrkvärd. Sedan flyttade jag till Linköping och började engagera mig här. Nu är jag ordförande i lokalföreningen i Linköpings domkyrkopastorat. Jag är väldigt nöjd med att vi har fått till en lista med både nya, och erfarna, unga och gamla.

 

Hans Eneroth, Centern

Mina hjärtefrågor finns samlade i några ord från en sång: ”Jag bad dig om framtid och löften, visioner och mod mitt i livet...”. Att vi i vår kyrka odlar hopp och framtidstro i en tid av stor förändring – och vill vara en medmänsklig och modig kyrka i samhället. Att vi med rötter och källor i den kristna tron och traditionen arbetar för den öppna folkkyrkan i Linköpings domkyrkopastorat - för människornas skull. Det finns en väg från misstro till hopp! 

Gunilla Almesåker, Fisk - Fria liberaler i Svenska kyrkan

Jag är tacksam att jag fått växa upp i en kyrka som har bidragit till att skapa dagens samhälle, präglat av demokrati, tolerans och öppenhet. Det stämmer bra med min liberala grundsyn.  Jag tycker att kyrkan ska utvecklas, i symbios med en kristen värdegrund. Den moderna människan lever sitt liv på många platser och därför ska man få välja den församling man vill tillhöra och engagera sig i, var man än bor. Musikgudstjänsten, dopet, konfirmationen och miljöarbetet är mina hjärtefrågor.

Ulla Lindskog, Frimodig Kyrka

Jag har varit aktiv i kyrkan länge men i kyrkopolitiken en relativt kort tid. Gudstjänsten är centrum för mig. Musiken är viktig men också skönheten i kyrkorum och gudstjänst. I den partipolitiserade kyrka, som Svenska kyrkan utvecklats till, är mitt engagemang i Frimodig Kyrka viktigt för mig. Frimodig Kyrka ger en tydlighet om vad kyrkan vill vara – Jesus är Kyrkans herre. Vi är människor med olika kyrkliga traditioner, som önskar att kyrkan uttrycker vad hon står för och inte följer trender i samhället.

Birgitta Waern, Kristdemokrater i Svenska kyrkan

Mitt medlemskap i Svenska kyrkan grundar sig på en personlig tro och för att gudstjänstformen tilltalar mig. Här känner jag mig trygg. Som jag ser det är kyrkan i ett förändringsarbete, inte minst vad gäller att kunna nå fler med sitt budskap i olika kanaler. Att ställa upp som förtroendevald är mitt sätt att säga att jag vill vara delaktig i detta. Framförallt är det viktigt att vi aktivt arbetar för att fler människor ska välja att gå med i kyrkan och därmed bryta en nedåtgående trend med medlemstapp.

Cecilia Gyllenberg Bergfasth, Miljöpartister i Svenska kyrkan De Gröna 

Vår värdegrund vilar på solidaritet med världens alla människor, skapelsen och kommande generationer. 

Mitt engagemang är sprunget ur frustrationen jag kände när polisen fick i uppgift att aktivt jaga papperslösa. Det gör att det diakonala arbetet ligger mig varmt om hjärtat och jag kommer att arbeta för att Svenska kyrkan ska vara en trygg och varm plats för alla människor som behöver en famn att landa i. Utan övriga skapelsen är vi ingenting och därför behöver vi också värna miljön omkring oss.

Per Ingvarsson, POSK

Jag har varit engagerad i kyrkan från unga år, även kyrkopolitiskt. Jag vill jobba för ett billigare val (idag kostar det nästan 200 miljoner kronor) och enklare valsystem. Jag vill stärka dop och konfirmandseden, men även hitta former för vuxna som är nyfikna på den kristna tron. Jag vill verka för gudstjänster där barn, unga och vuxna kan växa tillsammans. Det är också viktigt att vi finns till för utsatta barn och unga. Därför är det glädjande att det diakonicentrum som vi i POSK tagit initiativ till nu finns på plats.

Kärstin Brattgård, Socialdemokraterna

Engagemanget i Svenska kyrkan och Socialdemokratiska partiet hänger ihop för mig. Jag vill verka och ta ansvar för en levande kyrka som finns till för och är öppen för både trosvissa och sökande. Det betyder att vi som kyrka ska samarbeta med alla goda krafter för att bidra till en mer sammanhållen stad – socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar.

För kyrkans framtid är barn- och ungdomsarbetet mycket viktigt. Min egen väg till djupare engagemang skedde genom konfirmationen och körsången.  

Ivan Rådström, Sverigedemokraterna

Jag engagerar mig i kyrkan för att försöka se till att den fortsatt fyller sin roll i samhället utan att avsäga sig delar av tron som jag upplever att den gjort mer och mer under modern tid.

Jag engagerar mig också för att kunna intressera fler från min generation och framtida generationer att kyrkan och tro inte ska ses som trams utan något vackert som kan ge en annan syn på livet och samhället i helhet.

Text: Helena Sederström • Foto: Royne Mercurio. Ur Liv & Längtan Nr4 2021.