EFS Styrelse

Här kan du se vilka som sitter med i EFS styrelse samt läsa styrelseprotokoll mm.

Ordförande: Hans Kariis

Kassör: Gunnar Strandgren

Sekreterare: Martin Zetterlund

Anders Granberg

Regina Hansson

Magnus Landberg

Margareta Fredriksson