Meny

Drop in-dop

Drop in-dop är ett enkelt sätt där du och/eller ditt barn kan bli döpt.

Vi välkomnar dig i Guds familj och tar emot dig med glädje, kärlek och förväntan.

Om Drop in-dop

Dopet sker i Svenska kyrkans ordning och allt ordnas på plats, från registrering till dopkaffe. Du behöver inte anmäla dig/er i förväg. Dopgudstjänsten kostar ingenting. För dig som redan är döpt kan du också påminna dig om ditt dop efter samtal med diakon eller präst.

Just nu har vi en begränsning på max 10 gäster.

En början på något nytt

Dopet är början på något nytt oavsett om det är ett barn eller en vuxen som döps. Dörren öppnas till en större gemenskap och visar att vi människor hör ihop, med varandra och med Gud.

Dopet rymmer en stor hemlighet. Ett löfte från Gud att vara med oss på ett nära och personligt sätt i hela vårt liv. Dopet är en gåva från Gud. En skatt vi kan bära med oss genom hela livet - en slags ”vattenstämpel” som aldrig försvinner.

Man kan döpas när som helst i livet

Det finns ingen åldersgräns för dop. I Sverige är barndop den vanligaste formen, men många döps också som unga eller vuxna. Den som döps som tonåring eller vuxen är ju medveten om vad som sker på ett annat sätt än det lilla barnet och det betyder att den personen kan säga ”ja” till sitt dop, men dopet är ingen trosprestation utan förblir alltid detsamma: en gåva från Gud som drar in oss i sin kärlek.

Att välja fadder

Ofta väljer föräldrarna en eller flera faddrar till sitt barn. Fadderns främsta uppgift är att vara ett stöd för barnet i dess fortsatta liv, hjälpa barnet att förstå vem Gud är och att be för barnet. Faddrarna kan också fungera som hjälp och stöd till föräldrarna efterhand som barnet växer upp. En fadder ska vara döpt och helst också konfirmerad. En fadder bör vara äldre än 12 år. Just vid drop in-dopet behöver en fadder inte vara närvarande.