Meny

Tomaskyrkan

Tomaskyrkan ligger inrymd i ett bostadshus på Rekrytgatan 1. Kyrkan är ritad av arkitekt Gösta Eriksson och invigdes 1993. Den har fått sitt namn från Jesus lärjunge Tomas, som gärna ville tro men tvivlade. Tomaskyrkan vill ge rum för både tro och tvivel.

Kyrkorummet är åttkantigt men inte helt symmetriskt och har altaret placerat i mitten och golvet lätt sluttande in mot altaret. Tomaskyrkan är byggd så att våra sinnen ska rikta sig in mot mitten mot altaret, in mot helhet och sammanhang, och altaret i mitten visar också på den gudomliga närvaron mitt ibland oss

Dopfunten är från tidigt 1200-tal och är ett lån från Östergötlands museum. Den är gjord i sandsten och är den enda bevarade och kända resten av en i övrigt försvunnen medeltidskyrka i Söderköping.

Doptid finns på lördagar.

Kyrkan har plats för 120 personer. I kyrkan finns även en kafédel där man kan ha sitt dopkalas. Det finns ca 50 sittplatser, kök och porslin för ca 50 personer. Tomaskyrkan är handikappanpassad.

I anslutning till Tomaskyrkan finns en avgiftsbelagd parkering med 18 platser och en handikapplats.