Dop, vigsel och begravning

Dopet är mer än bara vatten, vigseln är mer än bara livet och begravningen är tecknet när vi ser andra sidan av väven. Läs mer nedan om de olika hållplatserna på livets väg.

Dop, vigsel och begravning

Läs mer om dop, vigsel och begravning i våra kyrkor och kapell.

Svenska kyrkan - närvaro, öppenhet, hopp

Pastorsexpeditionen

Kontakta pastorsexpeditionen när du vill boka dop, vigsel eller begravning

Dop

Dop i Svenska kyrkan.

Har du frågor om dop, vigsel och begravning?

Kontakta någon av våra präster.