Dop, vigsel och begravning

Här finns mer information om innehåll och bokning.

Gud vill möta oss i livets alla skeden. I dopet får vi ta emot gåvan att tillhöra Honom och vara del av Hans kyrka. I vigseln får vi be Gud välsigna beslutet: 'att vara dig trogen tills döden skiljer oss åt'. I Begravningen får vi överlämna den avlidne och de som är kvar i livet i Guds händer. Ta gärna kontakt med oss här om du har några funderingar om Dop, vigsel eller begravning.

Här kan du se bilder på vår fina kyrkobyggnad.

Nedan finns det mer information om hur du bokar lokaler och tider i vårt pastorat:

Dop, vigsel och begravning

Läs mer om dop, vigsel och begravning i våra kyrkor och kapell.