Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Linköpings domkyrkopastorat Besöksadress: Ågatan 40 , 58222 Linköping Postadress: Box 2037, 58002 Linköping Telefon:+46(13)303500 E-post till Linköpings domkyrkopastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Domkyrkokåren

Domkyrkokåren i Linköpings domkyrkoförsamling bedriver en öppen verksamhet där alla med intresse för kyrkan är välkommen att delta, både män och kvinnor, yngre och äldre. Kom gärna med synpunkter på hur engagemanget kan fördjupas och stimuleras! Verksamheten leds av ett kårråd om fem personer.

Domkyrkokåren har ett möte varje månad (måndagar) i Gamla domprostgården.

Vad vi vill:

  • Skapa opinion för kristna värderingar i samhället
  • Samla kvinnor och män till engagemang och ansvarstagande för kyrkan
  • Främja kristen gemenskap och fördjupa kunskapen om den kristna tron och kyrkans liv
  • Vara ett forum för samtal inom kyrkan om dess uppgifter och möjligheter
  • Verka för en positiv och engagerande syn på lekmannaskapet och vara en röst för lekmän i Svenska kyrkan

Om Du vill veta mer om lekmannakårens verksamhet får Du gärna ringa kårens talman och ordförande Sven O. Linge på telefon 013-17 41 89.

Kårrådet:

Sven O. Linge (ordförande / talman/ sekreterare)
Telefon: 013-17 41 89

Inger Petersson (ekonomi/data/budget)
Telefon: 013-17 08 88

Roland Johansson (kassaförvaltare)
Telefon: 013-16 11 80

Sonja Pettersson (vice ordförande/värdinna)
Telefon: 013-881 31

Birgitta Larsson (ledamot/värdinna)
Telefon: 013-15 88 05

Om lekmannaförbundet
Lekmannaförbundet bildades 1918 och är en sammanslutning inom Svenska kyrkan. Grundidén kom från en grupp lekmän i Stockholm och Uppsala och stöddes av dåvarande ärkebiskopen Nathan Söderblom. Han var också förbundets förste ordförande. Förbundet har många förgreningar. Lekmannaförbundet har lokalavdelningar fördelade över kyrkans 13 stift. Förbundet vill tjäna församlingarna i deras  gudstjänstliv, diakoni och evangelisation, samt erbjuda sina medlemmar en varm kristen gemenskap.