Foto: Axel Arkstål

Domkyrkans orgel renoveras

Linköpings domkyrkas läktarorgel, även kallad Setterqvistorgeln, byggd av Gunnar Setterqvist 1929, börjar närma sig sin 100-års dag. Som med allt som ska hålla länge så måste även orglar regelbundet gås igenom, servas och renoveras. 

Tore Johansson från Tostareds Kyrk-orgelfabrik leder arbetet som redan är igång i verkstaden nere i Tostared. Tore har inte bara en mångårig erfarenhet av att bygga och renovera orglar, han kommer också från en släkt av orgelbyggare.

Setterqvistorgeln är en så kallad pneumatisk orgel och består av ett komplicerat system av ventiler, pipor och skinnmembran. När en tangent trycks ned öppnas första ventilen som blåser in luft i systemet som sedan passerar genom orgeln och öppnar ventilen under själva pipan, vilket skapar det karaktäristiska orgelljudet. Tore är en av få orgelbyggare i Sverige som känner sig trygg med att ta sig an just en pneumatisk orgel.

– Det finns många steg i en sån här orgel, förklarar Tore. Man måste gå igenom den bit för bit för att se var eventuella reparationer behöver göras. Just nu sitter vi i verkstaden och förbereder oss för att ta oss an det första steget, vilket är att limma nya koppelmembran. När de är på plats kan vi gå vidare och lyssna efter vad nästa steg i renoveringen kan vara.

Koppelmembran är en del i en pneumatisk orgel som kontrollerar luftflödet när orgeln spelar. De är gjorda av skinn från tarmar, vilket är otroligt tunt men samtidigt väldigt starkt. De är också en av de vanligaste delarna som behöver bytas då skinnet slits ut med tiden. Om membranen går sönder resulterar det i stumma toner eller toner som låter hela tiden.

I så stora orglar som Domkyrkans så finns det många delar som inte går att komma åt utan att delvis montera ned orgeln. Genom att arbeta sig fram steg för steg, lyssna på tonerna och felsöka längs med vägen sparar man mycket arbete. Dess storlek gör också att även om det finns gott om plats att arbeta inuti, kan det vara en utmaning att nå upp till de längsta piporna vilka är runt 9 meter höga.

Under pandemin började beställningarna på nya orglar, renoveringar och reparationer att hopa sig. Även om förberedelserna är igång så kommer renoveringen av Setterqvistorgeln troligtvis påbörjas på plats först under augusti 2023. ■ 

Text & foto: Axel Arkstål (ur Liv & Längtan Nr 3 2023)