Foto: Thor Balkhed

Domkyrkan berättar i vår

Ny kurs 7 feb - 21 mars 2022

DOMKYRKAN BERÄTTAR

Välkommen till vår serie föredrag med guidning om Domkyrkans historia och konstskatter!

Kursen omfattar 7 tillfällen om 90 minuter vardera och är öppen för alla intresserade. Serien utgör också grundkurs för blivande guider.

Start: 7 februari kl 16.30, avslutning den 21 mars 2022.

Kursledare: Gerd Lantz. f.d. domkyrkopedagog. Plats: Domkyrkan. 

OBS! Anmälan till kursledaren: lantz.gerd72@gmail.com senast den 1 februari!