Digitala andakter

Här finns de senaste andakterna som sänds på församlingens Facebook-sida. Här finns också en länk till pastoratets sida med digitala inspelningar.