Någon hjälper en äldre person in i bilen.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Diakonigrupp

För dig som vill ha en uppgift i församlingens diakoniarbete.