Diakoni och diakonens uppdrag

Diakoni är hela församlingens uppdrag i kärlek, respekt och medmänsklig omsorg. Diakonens funktion har funnits väldigt länge i kyrkan, ända sedan de första kristna församlingarna bildades och apostlarna utsedda medhjälpare. 
Ordet diakoni härstammar från grekiskan och betyder ”att tjäna”. Det finns diakoner i nästan alla kristna kyrkor i världen även om uppdragen kan se lite olika ut. En diakon i Svenska kyrkan har högskoleexamen inom socialt arbete, vård och omsorg, teologi eller pedagogik. När man blivit antagen som diakonkandidat av sitt stift utbildar man sig vidare till diakon vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut.

I Svenska kyrkan finns det idag ca 1100 diakoner. 

Ett runt silversmycke med ett kors och en duva.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Diakonens uppdrag är idag en del av kyrkans tredelade ämbete - biskop, präst och diakon. Detta innebär att man vigs till diakon av biskopen. Diakonen bär frimärkskjortan liksom en präst, diakonens skjorta är grön. Diakonen i tjänst bär också ett emblem i form av en brosch eller en halskedja. Symbolerna i emblemet är:

Korset - en symbol för Kristus som älskar, dör och uppstår för oss
Duvan - som med olivkvisten kommer med hopp och bud om liv
Ringen - Guds kärlek som innesluter och omsluter alla människor 

Diakonen har ett särskilt uppdrag av kyrkan att stödja människor i utsatta livssituationer och att värna om människovärde och medmänsklighet.
Diakoner har därför stor erfarenhet av att möta människor i olika livssituationer. Det innebär att de möter människor i alla åldrar i enskilda själavårdande samtal. Att samtalen benämns som själavård innebär just vad ordet säger - att vårda själen – det vill säga att få tala med någon om de tankar och känslor som huvudet är fullt av. Det kan gälla livskriser, sorg, relationsproblem, ensamhet eller andra situationer. Diakonen har tystnadsplikt.

I diakonens uppdrag ingår även ett utåtriktat arbete. Det innebär att finnas med människor i olika sammanhang som stöd och att göra hembesök hos dem som behöver det. Diakonerna handleder även de värdefulla och viktiga uppdrag som kyrkans ideella medarbetare gör.

Det utåtriktade arbetet innebär även kontakter med olika myndigheter och institutioner ute i samhället så som skolor, äldreboenden och socialtjänst. Likaså med andra hjälporganisationer som ex. Stadsmissionen. Det är viktigt att kyrkan samverkar med det omgivande samhället för att påverka och påverkas. På så vis blir det en ”kyrka för alla mitt i byn”.

 

Diakonens vigningslöften

”En diakon skall uppsöka, hjälpa och stödja dem som är i kroppslig och själslig nöd, ge kristen fostran och undervisning i tron, i församling och samhälle vara ett barmhärtighetens tecken och i allt tjäna Kristus i sin nästa. En diakon skall leva som Kristi tjänare och hjälpa människor att gestalta Guds kärlek. Diakonen skall försvara människors rätt, stå på de förtrycktas sida och uppmuntra och frigöra Guds folk till det som är gott, så att Guds kärlek blir synlig i världen.”