Diakoni

Omsorgen om medmänniskan är en av de grundläggande uppgifterna för kyrkor i hela världen, och kallas ofta med ett grekiskt ord för diakoni. Jesus säger: Alla ska förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek.

Diakoni är allas uppgift i församlingen. Som medlem i Svenska Kyrkan är du med och gör det möjligt för oss att regelbundet besöka äldreboenden, att erbjuda kostnadsfria stödsamtal vid sorg och kris, att hjälpa människor som mår dåligt eller behöver stöd. Tack för ditt stöd! Om du vill göra en mer konkret insats är du varmt välkommen att att höra av dig. Det kan t ex handla om praktiska uppgifter i församlingshemmet, följa med till något av våra äldreboenden eller besöka någon som är sjuk.

Alla kan behöva hjälp ibland och alla har något att bidra med.

Välkommen att ta kontakt när du vill ha
någon att samtala med kring din livssituation:

- vid sorg och sorgbearbetning
- om tankar kring livsfrågor
- när du behöver stöd och omsorg
- när du vill komma in i en gemenskap

Vi har tystnadsplikt och samtalen är kostnadsfria.
Anna Offelin, Diakon
Britta Olinder, Komminister, diakonala insatser i församlingen
Ulrika Scott, Komminister, konfirmand- och ungdomspräst
Du hittar kontaktuppgifter här: Klicka här