Linköpings domkyrkopastorat

Prata med oss

Kontakt

Linköpings domkyrkopastorat Besöksadress: Ågatan 40 , 58222 Linköping Postadress: Box 2037, 58002 Linköping Telefon: +46(13)205000 E-post till Linköpings domkyrkopastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Projekt 2015/2016 Den mångkulturella förskolan - avdelningen Solen

Spår: Lika-Olika-Lika mycket värda


Vad finns det för likheter mellan oss människor och kulturer?
Hurpåverkas vi av varandra?
Vad finns det för skillnader och vad berorde på?
Hur kan vi alla bemöta varandra med respekt och empati?
Dessa frågeställningar utgick vi från i början av projektet.

Vi startade hösten med hjälp av vår världskarta. Varje familj fick en utmaning att leta reda på något i hemmet som kommer från ett annat land. Dessa bilder kopplade vi sedan till världskartan. Samtidigt reste barnen i roll-lekar och visade stort intresse för olika djur. Vi påbörjade en uppbyggnad av en djungel i vår skogsmiljö och via en dokumentärfilm om regnskogen kom vi i kontakt med elefanter och massajer.
Vi har erbjudit alla barn ett värdegrundsarbete (mångkultur, interkultur, jämställdhet, demokrati, allas lika värde), matematik, språk och
litteratur. Olika estetiska uttrycksformer så som: lera, drama, dans,
musik, konstruktion, lek, vattenfärg, tusch, oljepastell m.m. Vi har
också erbjudit naturvetenskap, teknik, informationssökande och
barnens inflytande.