Coronaviruset påverkar begravningar

Vi står nu i en osäkerhet där vi inte vet hur den närmaste framtiden blir. För dig som förlorat en anhörig kan det kännas svårt att planera en begravning. Vi vill dock uppmuntra dig att ändå genomföra begravningen - och inte skjuta upp den.

Begravningen för en nära anhörig är ett viktigt steg i sorgeprocessen. När begravningen skjuts fram, skjuter man också fram ett viktigt avslut och en start för sorgebearbetningen. 

Idag ser vi hur begravningar bokas av och skjuts upp. Många vill undvika stora samlingar och äldre kan inte vara med - vilket är fullt begripligt.

Förbudet för samlingar med mer än 50 personer kommer förmodligen att kvarstå under längre tid så begravningen behöver anpassas så att den sker på ett ansvarsfullt sätt. Vi har anpassat maxantalet för hur många personer som får vara i våra kapell och kyrkor utifrån de rekommendationer som finns. Läs mer här.

Sverige har en begravningslag som säger att avlidna ska kremeras eller gravsättas senast 30 dagar efter dödsfallet. Om kroppen kremeras ska askan gravsättas inom ett år efter kremationen. Om det finns särskilda skäl att vänta längre kan anstånd begäras hos Skatteverket.

Hur kan begravningen då genomföras?

• En begravning kan ske med bara de närmaste anhöriga närvarande. Kanske har ni själva möjlighet att dela stunden med dem som inte kan vara med genom era digitala kanaler? Vi har stativ med fästanordning för mobil i våra kapell och större kyrkorum.

• Efter att den döda har gravsatts är det möjligt att ha en minnesgudstjänst eller minnesstund längre fram i tiden med fler närvarande.

• Ifall den som har dött kremeras kan ni ha en akt med urna och gravsättning upp till ett år efter kremationen.

•Det är möjligt att ha begravningen utomhus. Vi har platser för detta på Centrala griftegårdarna och ute i Lilla Aska. Begravningen kan också ske i anslutning till graven.

Ta gärna kontakt med din församling och prata igenom era tankar och funderingar. Kanske finns det en lösning som kan fungera för er?

Kontaktuppgifter till församlingarna finns här. Det går också bra att ringa till pastorsexpeditionen eller griftegårdsexpeditionen. Se kontaktuppgifter nedan.
 

Kontakta Pastorsexpeditionen

Pastorsexpeditionen

Hos Pastorsexpeditionen kan du boka dop, vigsel och begravning, samt lokal för t.ex. dopkaffe och minnesstund. Om du har frågor om dop, konfirmation, vigsel eller begravning och vill samtala med präst så kan du kontakta din församling. 

 
Pastorsexpeditionen är öppen

Måndag-fredag 10.00-12.00, 13.00-15.00

013-30 35 50
linkoping.pastorsexpedition@svenskakyrkan.se

 
Adress

Linköpings domkyrkopastorat
Ågatan 40
Box 2037, 580 02 Linköping

kontakta griftegårdsexpeditionen

 Öppettider
10.00-11.45 och 13.00-15.00

Telefon: 013 - 30 36 00

Ågatan 40, Linköping

linkoping.griftegard2@svenskakyrkan.se