Behöver du någon att prata med?

Absolut tystnadsplikt gäller för präster.