Begravning icke medlemmar

Här kan du som inte är medlem i Svenska kyrkan läsa mer om vad som gäller vid begravning.

Att få leva tillsammans med människor som vi älskar gör livet rikt. Det vi fruktar allra mest är att mista någon som står oss nära. Ändå händer det att någon av dem som betyder så mycket för oss dör. Förlusten gör ont. Den ger oss sorg.

I begravningsceremonin tar de sörjande avsked av den avlidne. Att kunna se tillbaka på avskedet som en fin och minnesvärd högtid är viktigt. 

BEGRAVNINGEN SKA ÄGA RUM INOM EN MÅNAD

Sverige har en begravningslag som säger att avlidna måste kremeras eller gravsättas senast 30 dagar efter dödsfallet. Om kroppen kremeras ska askan gravsättas inom ett år efter kremationen.

Om det finns särskilda skäl att vänta längre kan anstånd begäras hos Skatteverket.

SVENSKA KYRKANS TJÄNSTER

Svenska kyrkan har ansvar för begravningsverksamheten, gravsättningen och eventuell kremering. Lokal för begravningsceremoni, gravsättning och kremering är redan betalda genom begravningsavgiften. Om den avlidne var medlem i Svenska kyrkan är även kyrkans övriga tjänster gratis, såsom begravningsgudstjänsten.

Efter beslut av kyrkoherden i aktuell församling kan även den som inte är medlem i Svenska kyrkan få ha begravningsgudstjänst. Detta kan bli aktuellt om särskilda skäl föreligger och om det är förenligt med den avlidnes önskemål. Då får en avgift tas ut. Har du frågor om detta, kontakta pastorsexpeditionen på 013-30 35 50. Expeditionen har öppet alla vardagar mellan 10.00-12.00 samt 13.00-15.00.

Dödsboet ansvarar för praktiska förberedelser i samband med begravningen, ett ansvar som ofta överlämnas till en begravningsentreprenör. Men ha inte för bråttom! Vänta gärna med att kontakta begravningsbyrån tills det klarnat hur ni själva vill ordna det. Ju mer aktiv del i planeringen man orkar ta desto bättre.

Det här ingår i begravningsavgiften som alla betalar:

Gravplats eller motsvarande under en tid av 25 år.
Gravsättning, dvs gravöppning, återfyllning och iordningställande av en öppnad grav.
Transporter från det att Svenska kyrkan tagit över ansvaret för stoftet till dess att gravsättning skett.
Kremering.
Lokal för förvaring och visning av stoftet.
Lokal för begravningsceremoni.
Skötsel av kyrkogårdens allmänna ytor.

Det här får man göra själv:

Ordna med svepning.
Använda eget bårtäcke och dekorera kistan samt placera ut blommor.
Bära och sänka kistan.
Hjälpa till i kyrkan eller kapellet.
Ta med "egen" jord till begravningsaktens överlåtelse.
Välja vilken begravningsakt man önskar.
Formulera dödsannons.

Detta får du också göra i samråd med församling eller griftegårdsförvaltning:

Välja eller tillverka kista eller urna (enligt vissa krav).
Placera föremål i kistan eller urnan.
Välja musik och sånger samt musiker.
Spela eller sjunga själv i kyrka eller kapell.
Välja gravsten.

Det här får man inte göra själv:

Öppna grav på allmän begravningsplats.
Gravsätta i familjegrav utan gravrättsinnehavarens tillstånd
Kremering.
Gräva ner askan eller strö ut den i minneslund.
Flytta kista eller urna mellan gravplatser efter gravsättning

kontakta griftegårdsexpeditionen

 Öppettider
10.00-11.45 och 13.00-15.00

Telefon: 013 - 30 36 00

Ågatan 40, Linköping

linkoping.griftegard2@svenskakyrkan.se

Kontakta Pastorsexpeditionen

Pastorsexpeditionen

Hos Pastorsexpeditionen kan du boka dop, vigsel och begravning, samt lokal för t.ex. dopkaffe och minnesstund. Om du har frågor om dop, konfirmation, vigsel eller begravning och vill samtala med präst så kan du kontakta din församling. 

 
Pastorsexpeditionen är öppen

Måndag-fredag 10.00-12.00, 13.00-15.00

013-30 35 50
linkoping.pastorsexpedition@svenskakyrkan.se

 
Adress

Linköpings domkyrkopastorat
Ågatan 40
Box 2037, 580 02 Linköping