Linköpings domkyrkopastorat

Prata med oss

Kontakt

Linköpings domkyrkopastorat Besöksadress: Ågatan 40 , 58222 Linköping Postadress: Box 2037, 58002 Linköping Telefon: +46(13)205000 E-post till Linköpings domkyrkopastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Till innehållet

Begravning medlemmar

Här hittar du som är medlem i Svenska kyrkan mer information om begravning.


Att få leva tillsammans med människor som vi älskar gör livet rikt. Det vi fruktar allra mest är att mista någon som står oss nära. Ändå händer det att någon av dem som betyder så mycket för oss dör. Förlusten gör ont. Den ger oss sorg.

I begravningsgudstjänsten tar de sörjande avsked av den avlidne och överlämnar honom eller henne i Guds händer. Avskedet är svårt men viktigt. Att kunna se tillbaka på avskedet som en fin och minnesvärd högtid är viktigt. Överlåtelsen handlar om att vi i gudstjänsten får överlämna den avlidne åt Guds barmhärtighet. Avskedet och överlåtelsen vill hjälpa oss att utan oro både minnas och lämna de döda för att kunna leva för de levande. Vi gör det i kärlekens, försoningens, förlåtelsens och evighetshoppets tecken.

BEGRAVNING - AVSKED FÖR LIVET
Det är viktigt att ta farväl. Särskilt viktigt är det vid livets slutliga avsked - döden. Seder i samband med en begravning fyller grundläggande mänskliga behov av trygghet och kontinuitet.

Begravningsgudstjänsten i Svenska kyrkan fungerar som en ritual för avsked. Den kan bli en akt av kärlek till den avlidne. Där kan vi tacka för vad den döde givit oss. Vi kan be om förlåtelse för det som inte blev som vi hoppades i vår relation och be om försoning för det som brustit mellan oss. Prästen lyser frid över den avlidne och överlåter henne i Guds gemenskap och evig frid.

SVENSKA KYRKANS TJÄNSTER
Svenska kyrkan har ansvar för begravningsverksamheten, gravsättningen och eventuell kremering. Lokal för begravningsceremoni, gravsättning och kremering är redan betalda genom begravningsavgiften. Om den avlidne var medlem i Svenska kyrkan är även kyrkans övriga tjänster gratis, såsom begravningsgudstjänsten.

Dödsboet ansvarar för praktiska förberedelser i samband med begravningen, ett ansvar som ofta överlämnas till en begravningsentreprenör. Men ha inte för bråttom! Vänta gärna med att kontakta begravningsbyrån tills det klarnat hur ni själva vill ordna det. Ju mer aktiv del i planeringen man orkar ta desto bättre.

Varje begravningsgudstjänst anpassas till den situation som råder och prästen och de anhöriga utformar den ofta tillsammans. Därför är det bra om anhöriga själv tar kontakt, först med sin församling och eventuellt sedan en speciell präst och berättar om dödsfallet. Präst och tid för begravningsgudstjänst behöver inte bokas genom en begravningsbyrå. Efter gudstjänsten fortsätter gemenskapen ofta i en eftersamling där vi minns den avlidne i en stunds samvaro.

Bårtäcke finns att låna i församlingen.

TACKSÄGELSE I KYRKAN
Tacksägelse sker i kyrkan för den som varit medlem av Svenska kyrkan söndagen (församlingen meddelar exakt datum) efter dödsfallet. Då läses den avlidnes namn upp mot slutet i den ordinarie gudstjänsten och församlingen samlas i en kort bön för den avlidne medan kyrkans klockor ringer.

Tankar om meningen med livet och om det finns en fortsättning efter döden uppfyller oss i samband med ett dödsfall. Kyrkans präster och diakoner finns tillgängliga som ett stöd i denna process. I många församlingar finns det sorge- eller ”leva vidare” grupper till hands. Kontakta din församling om du vill nå en präst eller diakon i ditt sorgearbete.

Det här ingår i begravningsavgiften som alla betalar:

Gravplats eller motsvarande under en tid av 25 år.
Gravsättning, dvs gravöppning, återfyllning och iordningställande av en öppnad grav.
Transporter från det att Svenska kyrkan tagit över ansvaret för stoftet till dess att gravsättning skett
Kremering.
Lokal för förvaring och visning av stoftet.
Lokal för begravningsceremoni utan kyrkliga symboler.
Skötsel av kyrkogårdens allmänna ytor.

Det här ingår i kyrkoavgiften för medlemmar i svenska kyrkan:

Begravningsgudstjänst (kyrka, präst och kyrkomusiker).
Kistbärning från kyrkan till gravplatsen.

Det här får man göra själv:

Ordna med svepning.
Dekorera kistan.
Bära och transportera kistan.
Hjälpa till vid begravningsceremoni.
Ta med egen jord till mullpåkastning.
Arrangera borgerlig begravning.
Arrangera minnestund.
Formulera dödsannons.

Det här får man inte göra själv:

Öppna grav på allmän begravningsplats.
Gravsätta i familjegrav utan gravrättsinnehavarens tillstånd
Kremering.
Gräva ner askan eller strö ut den i minneslund.
Flytta kista eller urna mellan gravplatser efter gravsättning